RODZAJE I OZNACZENIA SPOIN

Rodzaje najczęściej stosowanych spoin czołowych


Rodzaje spoin i sposób ich oznaczania
Nazwa spoiny Kształt spoiny Nazwa spoiny Kształt spoiny
Znak umowny Znak umowny
Brzeżna Czołowa U
Czołowa I Czołowa 1/2 U
Czołowa V Pachwinowa
Czołowa 1/2 V Otworowa
Czołowa Y Punktowa
Czołowa 1/2 Y Liniowa
Czołowa V o stromych brzegach 1/2 V ze stromym brzegiem
Grzbietowa Podpawanie grani

Wymiary połączeń spawanych
Rodzaj spoiny lub szwu spawanego Przedstawienie uproszczone i wymiary Miejsce wpisywania wymiarów Objaśnienie
Spoina brzeżna z brzegami podwiniętymi przetopionymi całkowicie Grubość nominalna spoiny s jest równa grubości brzegów złącza lub grubości cieńszego brzegu złącza
Spoiny czołowe przetopione całkowicie
Spoina brzeżna z krawędziami przetopionymi częściowo lub spoina grzbietowa Grubość nominalna spoiny s jest równa odległości od zewnętrznej powierzchni spoiny do granicy wtopienia
Spoina czołowa niepełna Grubość nominalna spoiny s jest równa odległości od powierzchni brzegów złącza do granicy wtopienia
Spoina pachwinowa (o licu płaskim, wypukłym lub wklesłym)
a=5mm , z=7mm

Wymiar a jest wysokością względem przeciwprostokątnej trójkata równoramiennego wpisanego w przekrój spoiny; wymiar z jest przyprostokątną trójkąta równoramiennego wpisanego w przekrój spoiny
Szew spawany pachwinowy (spoina pachwinowa przerywana)
a=5mm , z=7mm

a i z - j/w

n - liczba odcinków spoin szwu dla każdej strony

l - długość odcinków spoin

e - odległość między odcinkami spoin

Z - znak przestawności odcinków spoin

Szew spawany pachwinowy łańcuchowy (spoina pachwinowa przerywana)
a=5mm , z=7mm

Szew spawany pachwinowy (spoina pachwinowa przerywana przestawna)
a=5mm , z=7mm


Szew spawany otworowy z otworami okrągłymi i podłużnymi

d - średnica otworu lub spoiny w płaszczyźnie styku brzegów łączonych

c - szerokość otworu lub spoiny w płaszczyźnie styku brzegów łączonych

n - liczba spoin lub odcinków spoin

t - podziałka szwu spawanego

e - odległość między odcinkami spoin

Szew bezotworowy ze spoinami punktowymi i podłużnymi

Znaki dodatkowe spoin
Kształt powierzchni spoiny lub rodzaj spoiny Znak dodatkowy Przykład
Lico płaskie
Lico wypukłe
Lico wklęsłe
Lico usunięte mechanicznie
Lico spoiny z łagodnym przejściem do powierzchni łączonych
Spoina na podkładce spawalniczej stałej
Spoina na podkładce spawalniczej usuwalnej